Rol i mesto mežkulturnyh komponentov v prepodavanii russkogo jazyka na russkoj filologii

Żebrowska Anna
Tytuł oryginalny:
język rosyjski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 146
typ: monografia
Poznań 2010
ISBN: 978-83-930308-2