Orfografiâ ukrajins

Kosmeda Tetyana, Małecki Łukasz
Tytuł oryginalny:
język ukraiński
wydanie
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
liczba stron: 202
typ: podręcznik akademicki
wyróżnienie: nagroda
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2012
ISBN: 978-83-93030-88-0