Aktivizaciâ substantivnyh predložnyh slovosočetanij v sovremennom russkom âzykе

Narloch Andrzej
Tytuł oryginalny:
język rosyjski
wydanie
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
liczba stron: 117
typ: monografia
funkcja: doktorska
Poznań 2011
ISBN: