Siedemnastowieczne imiennictwo osobowe północnej Rosji na tle lokalnej kultury.

Hrynkiewicz-Adamskich Bożena
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 499
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2471-6