Struktura polskich, greckich i cypryjskich aktów normatywnych. Studium porównawcze w aspekcie translatologicznym

Gortych-Michalak Karolina
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe CONTACT
Seria: Dissertationes Legilinguisticae
liczba stron: 321
typ: monografia
funkcja: habilitacja
wyróżnienie: nagroda
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2013
ISBN: 978-83-60251-71-3