Homeostaza tekstu. Tłumaczenie a polsko-japońska komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej

Jabłoński Arkadiusz
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Orientalistyka, nr: 3
liczba stron: 338
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2527-0