Ponowoczesna tożsamość 'Europy Wschodniej' w wybranych utworach Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka

Stryjakowska Anna
język polski
wydanie
Wydawnictwo Rys
liczba stron: 144
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2015
ISBN: 978-83-63664-88-6