SELECTIVE BIBLIOGRAPHY OF STUDIES ON THE KAZAKH LANGUAGE

Jankowski Henryk
język angielski
wydanie
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Turkic Studies, nr: 4
liczba stron: 87
typ: bibliografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-941594-6-7