Formulaic diction and versification in the Mahābhārata.

Sellmer Sven
język angielski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Orientalistyka , nr: 4
liczba stron: 260
typ: monografia
funkcja: habilitacja
Poznań 2015
ISBN: 978-83-232-2946-9