Współczesny wiersz arabski na przykładzie utworów Bulanda al-Ḥaydarīego

Maśko Adrianna
Tytuł oryginalny:
język polski
wydanie
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Seria: 1
liczba stron: 304
typ: monografia
funkcja: doktorska
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2015
ISBN: 978-83-938868-5-2