Diabeł w literaturze litewskiej i łotewskiej od połowy XIX do połowy XX wieku

Stryczyńska-Hodyl Ewa
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 272
typ: monografia
funkcja: habilitacja
wyróżnienie: nagroda
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2008
ISBN: 978-83-232186-6-1