Практичний курс української мови (для польських студентів-україністів першого року навчання: рівень А1 – А1+)

Kosmeda Tetyana, Czetyrba Maria, Abuzarova Marta, Kupidura Ryszard, Kočan I.M., Horniatko-Szumiłowicz Anna
Tytuł oryginalny:
język ukraiński
wydanie
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Seria: -, nr: -
liczba stron: 391
typ: podręcznik akademicki
obszar tematyczny: dydaktyka
Poznań 2015
ISBN: 978-83-93665-47-1