Komputerowe modelowanie ewolucji języka

Lipowska Dorota
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Badania Interdyscyplinarne, nr: 45
liczba stron: 288
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3107-3