Das essayistische Bewußtsein als poetologische Grundkategorie im Schaffen von Elias Canetti

Mausch Krzysztof
język niemiecki
wydanie
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu, nr: 30
liczba stron: 191
typ: monografia
funkcja: doktorska
DOI: 10.14746/9788394760922
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947609-2-2