MARKSISTA. Rzeczowniki z członem terminalnym -ista/-ysta z lat trzydziestych dwudziestego wieku w obrazach i liczbach

Wierzchoń Piotr
język polski
wydanie
Instytut Językoznawstwa UAM
liczba stron: 227
typ: monografia
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65812-35-3