Implanty pamięci? Od/budowa zamków w Poznaniu i Berlinie - interdyscyplinarne studium przypadku

Gortych Dominika, Hinterkeuser Guido , Skoczylas Łukasz
język polski
wydanie
Wydawnictwo Rys
liczba stron: 207
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-33-1