Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej

Tomaszkiewicz Teresa, Klimkiewicz Aurelia, Żuchelkowska Alicja
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 162
typ: monografia
Poznań 2009
ISBN: 978-83-60178-65-2