Antologia współczesnej prozy francuskojęzycznej Belgii

Tomaszkiewicz Teresa, Pantkowska Agnieszka
język polski
wydanie
Oficyna Wydawnicza Leksem
liczba stron: 133
typ: monografia
Łask 2010
ISBN: 978-83-60178-77-5