On (de)constructing corporate identity. An ecolinguistic approach

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
język angielski
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo Stosowane nr 29, nr: 29
liczba stron: 420
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3225-4