Między manipulacją a autonomicznością estetyczną - przekład literatury dla dzieci

Karmińska Eliza, Sommerfeld Beate, Fimiak-Chwiłkowska Anna
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 121
typ: monografia
obszar tematyczny: przekład
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3263-6