Interlanguage pragmatic competence. A longitudinal study of

Szczepaniak-Kozak Anna
język angielski
wydanie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Seria: Język. Kultura. Komunikacja, nr: 21
liczba stron: 440
typ: monografia
funkcja: habilitacja
wyróżnienie: nagroda
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3298-8