Narzędzie w polskiej i rosyjskiej przestrzeni kulturowo-lingwistycznej

Kuligowska Katarzyna
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 370
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3252-0