Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania. Polsko-francuska perspektywa porównawcza

Kaliska Agnieszka
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska, nr: 66
liczba stron: 254
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3330-5