Tajwan w prasie polskiej. Ostatnie dwieście pięćdziesiąt lat w perspektywie fotodokumentacyjnej

Wierzchoń Piotr, Kordek Norbert
język polski
wydanie
Instytut Językoznawstwa UAM
liczba stron: 174
typ: monografia
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65812-51-3