Fukushima a społeczeństwo obywatelskie. Japoński ruch denuklearny w perspektywie politologiczno-socjologicznej

Bochorodycz Beata
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
liczba stron: 403
typ: habilitacja
funkcja: habilitacja
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3283-4