Oblicza odpowiedzialności. Perspektywa aksjolingwistyczna

Niećko-Bukowska Bożena
język polski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: SERIA JĘZYKOZNAWCZA , nr: 38
liczba stron: 218
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3391-6