The Crimean Karaim Bible Vol. 1: Critical edition of the Pentateuch, Five Scrolls, Psalms, Proverbs, Job, Daniel, Ezra and Nehemiah. Vol. 2: Translation

Jankowski Henryk, Aqtay Gulayhan, Cegiołka Dorota, Çulha Tülay, Németh Michał
język angielski
wydanie
Harrassowitz Verlag
Seria: Turcologica, nr: 119
liczba stron: 1174
Projekt: Wydanie krytyczne Biblii karaimskiej z tłumaczeniem na język angielski
typ: monografia
obszar tematyczny: językoznawstwo
Wiesbaden 2019
ISBN: 978-3-447-11196-6