Litewskie nazwiska Polaków: słownik etymologiczno-frekwencyjny

Walkowiak Justyna
język polski
Wydział Neofilologii UAM
liczba stron: 405
typ: słownik
funkcja: habilitacja
DOI: 10.14746/9788395414411
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2019
ISBN: 978-83-954144-1-1