Ausgewählte Aspekte der Infinitivkomplementierung aus sprachvergleichender Sicht. Eine minimalistische Studie

Aptacy Jarosław
język niemiecki
wydanie
Wydział Neofilologii UAM
liczba stron: 206
typ: monografia
DOI: 10.14746/9788394760991
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2019
ISBN: 978-83-947609-9-1