Written Moroccan Arabic: A study of qualitative variational heterography

Michalski Marcin
język angielski
wydanie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Seria Orientalistyka, nr: 7
liczba stron: 216
typ: monografia
funkcja: habilitacja
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3396-1