Delineation of Linguopersonology and Linguoaxiology

Kosmeda Tetyana, Zagnitko Anatolyy, Krasnobajewa-Czorna Żanna
Tytuł oryginalny:
język angielski
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: --, nr: --
liczba stron: 254
typ: monografia
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3536-1