Wybór prozy

Kafka Franz, Musiał Łukasz
język polski
wydanie
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Seria: Biblioteka Narodowa. Seria 2 , nr: 263
liczba stron: 1230
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Wrocław 2018
ISBN: 978-83-65588-70-8