Dokumenty historii karaimów polsko-litewskich. Edycja krytyczna wybranych rękopisów w językach hebrajskim, łacińskim i polskim

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Sulimowicz-Keruth Anna, Yariv Arie
Tytuł oryginalny:
język polski
wydanie
Katedra Studiów Azjatyckich
liczba stron: 298
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2017
ISBN: 978-83-947548-2-2