Karae Edom. Studia nad historią i kulturą karaimów I Rzeczypospolitej

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał
Tytuł oryginalny:
język polski
wydanie
Katedra Studiów Azjatyckich
liczba stron: 299
typ: monografia
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Poznań 2017
ISBN: 978-83-947548-3-9