Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły języków Obcych w Świeciu

Sitarski Andrzej
języki: polski, angielski, rosyjski, niemiecki
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu
Numer: 3
Liczba stron: 331
Typ: tom zbiorowy
Świecie 2014
ISBN: 978-83-933823-1-6