Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.

Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
tytuł oryginalny Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
języki: polski, rosyjski, angielski
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie
Seria: „Między Światami – Między Słowami”
Numer: 1
Liczba stron: 295
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: przekład
Olsztyn 2014
ISBN: 978-83-937060-4-4