Język w Poznaniu 6

Kamasa Victoria, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
języki: polski, angielski, niemiecki
Rys
Numer: 6
Liczba stron: 182
Typ: pokonferencyjny
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2015
ISBN: 978-83-65483-08-9