Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III. Język – Literatura – Kultura – Historia, t. I. Chrześcijaństwo w literaturze i języku

Abramowicz Zofia, Korotkich Krzysztof
język: polski
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Seria: 3
Numer: 1
Liczba stron: 454
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Białystok 2016
ISBN: 978-83-86064-35-9