Niezależna. Próby o Ance Grupińskiej

Budzik Jagoda, Koper Magdalena
język: polski
Pasaże
Liczba stron: 130
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo
Kraków 2015
ISBN: 978-83-6411-17-2