Problemy współczesnej neofilologii. Wybrane zagadnienia.

Grabowska Anna, Graca Joanna, Smutek Leszek
język: francuski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Liczba stron: 627
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: dydaktyka
Tarnów 2013
ISBN: 978-83-932770-9-4