Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania

Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
język: polski
TEPIS
Liczba stron: 513
Typ: pokonferencyjny
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-941503-1-0