Contemporary Readings in Law & Social Justice


język: angielski
Addleton Academic Publishers
Numer: 9
Liczba stron: 12
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: przekład
2 2017
ISBN: 978-1-942585-29-9