Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference


język: angielski
Dom wydawniczy Elipsa
Liczba stron: 728
Typ: pokonferencyjny
Leiden 2017
ISBN: 2533-5626