Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii

Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
języki: polski, angielski, niemiecki
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Numer: 1
Liczba stron: 396
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-8991-998-4