Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext

Hufeisen Britta, Knorr Dagmar, Rosenberg Peter, Schroeder Christoph, Sopata Aldona, Wicherkiewicz Tomasz
języki: niemiecki, polski
Peter Lang
Seria: Forum Angewandte Linguistik
Liczba stron: 296
Typ: pokonferencyjny
obszar tematyczny: językoznawstwo
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-74477-2