Cognitive Approaches to Specialist Languages

Grygiel Marcin
język: angielski
Cambridge Scholars Publishing
Liczba stron: 457
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Newcastle upon Tyne 2017
ISBN: 1-4438-5515-4