Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem

Wolarska-Sobocińska Agata, Kordek Norbert
język: polski
Instytut Językoznawstwa UAM
Seria: Investigationes Linguisticae
Numer: 38
Liczba stron: 56
Typ: tom zbiorowy
UAM Poznań 2018