Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką

Aleksandrzak Magdalena
języki: polski, angielski
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język - Kultura - Komunikacja
Numer: 23
Liczba stron: 140
Typ: tom zbiorowy
Pozań 2018
ISBN: 978-83-232-3411-1