Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera (Perspektiven der Glottodidaktik und der Sprachwissenschaft. Festschrift Waldemar Pfeiffer)

Myczko Kazimiera, Skowronek Barbara, Zabrocki Władysław
języki: niemiecki, polski
Wydawnictwo Naukowe UAM
Liczba stron: 499
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Poznań 2008
ISBN: 978-83-232-1932-3