The creative potential of the word: From fiction to education

Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
tytuł oryginalny The creative potential of the word: From fiction to education
języki: angielski, niemiecki
PWZS im. St. Staszica
Liczba stron: 240
Typ: tom zbiorowy
obszar tematyczny: językoznawstwo
Piła 2013
ISBN: 978-83-62617-22-7